توضیحات کامل :

جزوه پایگاه داده مخصوص دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کاردانی و کارشناسی

شامل : سیستم های بانک اطلاعاتی

          عملیات جبر رابطه ای

  دارای نکات و مثال های متعدد برای یادگیری هر چه بهتر دانشجویان   

عناوین :

۱- عناصر اصلی سیستم های بانک اطلاعاتی

۲- معماری سیستم بانک اطلاعاتی

۳- نمودار ER

۴-نمودار EER

۵- مزایای سیستم بانک اطلاعاتی 

۶- ساختار های داده ای 

۷- دستورات SQL

۸- انواع جداول

۹- جامعیت بانک اطلاعاتی

۱۰- قانون جامعیت ارجاعی

۱۱- تراکنش

۱۲- نرمال سازی 

۱۳- جبر رابطه ای